SGK-SSK Vizite Giriş Sistemi

SGK-SSK Vizite Giriş Sistemi
Vizite Giriş Sistemi, Sosyal Güvenlik Kurumu -SGK-SSK- ‘nun işverenlere tanıdığı kolaylıklardan biridir.
İşveren vizite giriş sistemi sayesinde işyerinde yaşanan bir kaza vb. olaylara karşılık hızlı bir şekilde işlem yaparak hem SGK’nın hem de kendisinin iş yükünü azaltır. Vizite Giriş işleminin yapılması için bir kaç adım hakkında bilgi sahibi olmanız gereklidir.

Vizite girişini sorunsuz bir şekilde kolayca yapabilmek için web sitemizde bulunan (sgk-ssk.com) ‘nu inceleyebilirsiniz. 
Vizite giriş işlemini yapmadan önce İş Kazasının Bildirimi ve Bildirim Süreleri hakkında kısa bir bilgilendirme ihtiyacı duyduk.
a) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a bendine göre hizmet
akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan (işçilerin) sigortalıların iş kazası geçirmeleri halinde işverenleri tarafından derhal, işyerinin tescilli bulunduğu Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) Müdürlüğüne en geç kazadan sonraki üç iş günü içinde,
b) Ülkemiz ile Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde iş üstlenen işverenlerin
götürdükleri Türk işçilerinin yurt dışında iş kazası geçirmeleri halinde, işvereni tarafından derhal, Kuruma ise en geç kazadan sonraki üç iş günü içinde,

SGK-SSK Vizite Giriş Sistemi

c) 5510 sayılı Kanunun (b) bendi kapsamında, kendi nam ve hesabına bağımsız çalışan sigortalıların (Eski Bağ-Kur’lular) iş kazası geçirmeleri halinde, bir ayı geçmemek şartıyla kendisi tarafından geçirdiği iş kazasına ilişkin rahatsızlığının bildirimine engel olmadığı günden sonraki üç iş günü içinde,

d) Yukarıda belirtilen bildirimlerin dışında ayrıca, 4857 sayılı İş Kanunu gereğince işverenler,
işyerlerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilecek meslek hastalığını en geç iki iş günü içinde  yazı ile işyerinin tescilli bulunduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı devredilen bölge müdürlüğüne  bildirmek zorundadırlar. (4857/77. Md.)
İş kazasını iki iş günü içinde ilgili ÇSGB bölge müdürlüğüne bildirmeyen işveren, 904.00 TL para
cezası ödemek zorunda kalacaktır. (4857/105 Md.)

SSK SGK Vizite Girişi Yapmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

http://uyg.sgk.gov.tr/vizite/welcome.do

İlk yorumu siz yazın!

Yorum Bırak

Your email address will not be published.


*