SSK 4/A Hizmet Dökümü

SSK 4/A Hizmet Dökümü
Sosyal Sigortalar Kurumu -SSK- ‘nın isim değişikliğiyle birlikte bir çok yenilikte beraberinde geldi. Yeni adıyla Sosyal Güvenlik Kurumu -SGK-, 4 A lı olarak bilinen çalışanları 2 grupta ele almaktadır. Bunlardan biri özel sektör çalışanları, bir diğeri ise kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardır. Hizmet dökümünü almak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Aşağıda her iki statü ile ilgili detaylı bilgilendirme de bulunacağız. Bilgilendirmenin sonunda ise SSK 4 A Hizmet Dökümü yeni adıyla SGK 4/A Hizmet Dökümünü alabileceğiniz bağlantıya yönlendirileceksiniz.

ÖZEL SEKTÖR 5510 sayılı Kanuna göre 4 A ‘lılar;
4/A, özel sektörde bir veya daha fazla işveren tarafından çalıştırılan işçiler için eski adıyla Sosyal Sigortalar Kurumu ( SSK ), yeni adıyla da Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK ) tarafından hizmet akdi ile çalıştırılanlara verilen kısa addır.

SSK 4/A Hizmet Dökümü

KAMU ÇALIŞANLARI 657 sayılı Kanuna göre 4 A ‘lılar;
657 sayılı Kanun madde 4 – (Değişik:30/5/1974 – KHK-12; Değiştirilerek kabul: 15/5/1975 – 1897/1 md.)

657 sayılı Devlet Memurluğu kanununa göre ise 4/A lılar “Devlet Memuru” statüsünde olan kişilerdir.

Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler, bu Kanunun uygulanmasında memur sayılır.

Yukarıdaki tanımlananlar dışındaki kurumlarda genel politika tespiti, araştırma, planlama, programlama, yönetim ve denetim gibi işlerde görevli ve yetkili olanlar da memur sayılır

SSK 4/A Hizmet Dökümü Sorgulamak, Öğrenmek ve Almak için Aşağıdaki Bağlantıdan İşleminizi Yapabilirsiniz.

https://esgm.sgk.gov.tr/Esgm/HizmetDokumu4A

 

 

1 Comment

Yorum Bırak

Your email address will not be published.


*