SSK Prim Hesaplama

Sosyal Güvenlik Kurum, sigortalı vatandaşlardan % 30 oranında prim almaktadır. Bu Kanun gereğince alınacak primlerin hesabında esas tutulacak günlük kazanç, 506 sayılı Kanunun 78’inci maddesiyle belirlenen prime esas kazancın alt sınırı olarak belirlenmiştir.

Bu Kanun gereğince alınacak prim hesabına esas gün sayısı her ay için 15, bir tam yıl için 180 gündür.  Sigortalılar her ayın primini en geç ertesi ayın sonuna kadar Sosyal Güvenlik Belgesine Kurumca tahsilat yapıldığını gösteren bir kayıt düşülmek suretiyle Kuruma öderler.

Şu kadar ki, ait olduğu yılı izleyen Şubat ayı sonuna kadar ödenen primler de süresi içinde ödenmiş sayılır.  2925 sayılı Kanunda belirtilen yardımlardan yararlanabilmek için gerekli olan primlerin ödendiği sosyal güvenlik kartıyla belgelenmedikçe, sigortalılar ve aile fertlerine veya hak sahiplerine bu yardımlar yapılmaz.

 

SSK Prim Hesaplama Nasıl Yapılır?

 

Bu kanuna göre ise SSK prim hesaplama işlemleri şu şekilde yapılmaktadır;

SSK işçi payı: brüt ücret x %14

İşsizlik sigortası işveren payı: brüt ücret x %1

Gelir vergisi matrahı: brüt ücret – (SSK işçi payı + İşsizlik sigortası işçi payı)

Gelir vergisi: Gelir vergisi matrahı x %15

Damga vergisi: brüt ücret x %06

Kesintiler toplamı: SSK işçi payı + İşsizlik sigortası işveren payı + Gelir vergisi + Damga vergisi

Net ücret: brüt ücret – kesintiler toplamı SSK prim hesaplama olarak belirlenmiştir.

6 Comments

Yorum Bırak

Your email address will not be published.


*